Procés de renovació

Etapa 1: execució i avaluació del Pla de Compromís

 

  • El període d’execució del Pla de Compromís és de dos anys, termini en què el govern local ha d’executar els compromisos fixats d’acord amb el calendari previst.
  • Passats els 2 anys d’execució es realitzarà l’avaluació i validació del Pla de Compromís.

 

Etapa 2: renovació del distintiu

Superada l’avaluació final al cap dels dos anys de l’obtenció del Distintiu, el municipi definirà, a partir del seu Pla de Compromís inicial, els nous compromisos i el manteniment de les actuacions a favor de la igualtat de gènere. Alhora, el municipi podrà avançar en els nivells de certificació.