Avaluació

La gestió i la implementació de les polítiques públiques tenen cada vegada més necessitat de mesurar el seu impacte en l’àmbit de processos i resultats, de valorar l’eficàcia i l’eficiència de tots els recursos gestionats, d’enfortir les capacitats de les institucions que les gestionen i de promoure pràctiques innovadores i transformadores.

Les polítiques d’igualtat de gènere no en són una excepció. Tenen impacte sobre les persones i sobre el desenvolupament social, polític i econòmic. Precisament per això, és essencial comptar amb una eina que proporcioni legitimitat pública, reconeixement i innovació en la millora de les polítiques públiques orientades a incorporar transversalment la perspectiva de gènere, i superar les pràctiques que vulnerin drets humans.

El procés de certificació incorpora una metodologia innovadora que permet:

 • Avaluar les polítiques i actuacions que està duent a terme el municipi, mostrant així la seva situació de partida en el moment d’iniciar el procés de certificació.
 • Certificar el compromís del govern municipal a favor de la igualtat en la seva gestió i governança.

Un cop el municipi obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere ha de desplegar els seus compromisos al llarg dels dos anys següents. Durant aquest termini tindrà l’acompanyament de l’Associació FORGENDER SEAL i un treball en xarxa entre els municipis. Transcorreguts els dos anys, es realitzarà una avaluació per evidenciar els seus assoliments. Si el resultat és positiu, podrà renovar el Distintiu.

El sistema de gestió que incorpora SG CITY 50-50 s’ha adaptat a la diversitat territorial i competencial dels municipis. El govern municipal pot d’escollir entre les accions proposades quins seran els seus compromisos. Les accions tenen tres nivells d’exigència, i haurà de ser el mateix govern municipal qui decideixi el nivell.

Les accions s’organitzen en tres grans àrees temàtiques de gestió dividides per blocs que són claus per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes:

 • Àrea de lideratge, gestió interna i capacitats de l’organització municipal.
 • Àrea de promoció dels drets de les dones.
 • Àrea de promoció d’un entorn lliure de violències i discriminacions.

L’Associació Forgender Seal certifica el procés i atorga el Distintiu;i transcorregut el termini d’execució de les acciones compromeses (dos anys) el govern local podrà optar a la renovació del seu compromís a favor de la igualtat de gènere.

La renovació de la certificació suposa, per una banda passar l’auditoria de les accions compromeses en el moment de l’obtenció del Distintiu per la igualtat de gènere, i superada l’auditoria, suposa assumir nous compromisos a favor de la igualtat de gènere.

QUINS BENEFICIS APORTA LA CERTIFICACIÓ ?

 • Millora l’eficàcia del Pla d’Acció Municipal.
 • Enforteix les capacitats de gestió i d’implementació de les polítiques públiques de gènere.
 • Contribueix a la democratització i governança participativa dels governs locals.
 • Consolida el lideratge en gènere dels municipis.
 • Potencia les estratègies i programes orientats a erradicar desigualtats.
 • Promou la innovació estratègica per mobilitzar recursos i persones cap a la igualtat d’oportunitats.

QUINES SÓN LES ENTITATS AUDITORES ?

 


 

Els governs municipals poden escollir l’entitat avaluadora entre les homologades, a excepció dels municipis del Primer Tram que serà l’Associació Forgender qui els avaluarà. Els governs municipals han d’acceptar les condicions contractuals de les entitats avaluadores.