Avaliación

A xestión e implementación das políticas públicas teñen cada vez máis necesidade de medir o seu impacto no ámbito de procesos e resultados, de valorar a eficacia e a eficiencia de todos os recursos xestionados, de fortalecer as capacidades das institucións que as xestionan e de promover prácticas innovadoras e transformadoras.

Os selos de calidade, desde múltiples metodoloxías, son ferramentas eficaces para evidenciar os acertos, mellorar as estratexias e accións, e para consolidar a  experticia relacionada coa temática á cal fan referencia.

As políticas de igualdade de xénero non son unha excepción. Teñen impacto sobre as persoas e sobre o desenvolvemento social, político e económico. Precisamente por iso, é esencial contar cunha ferramenta que proporcione lexitimidade pública, recoñecemento e innovación na mellora das políticas públicas orientadas a incorporar  transversalmente a perspectiva de xénero e superar as prácticas que vulneren dereitos humanos.

O proceso de certificación incorpora unha metodoloxía innovadora que permite:

 • Avaliar as políticas e actuacións que está a levar a cabo o concello, mostrando así a súa situación de partida no momento de iniciar o proceso de certificación.
 • Certificar o compromiso do goberno municipal a favor da igualdade na súa xestión e gobernanza.

Unha vez o concello obtén o Distintivo pola Igualdade de Xénero debe despregar os seus compromisos durante os dous anos seguintes. Durante este prazo terá o acompañamento da Asociación  FORGENDER  SEAL e un traballo en rede entre os concellos. Transcorridos os dous anos, realizarase unha avaliación para evidenciar os seus logros. Se o resultado é positivo, poderá renovar o Distintivo.

O sistema de xestión que incorpora  SG  CITY 50-50 adaptouse á diversidade territorial e competencial dos concellos.

O goberno municipal pode escoller de entre as accións propostas cales serán os seus compromisos. As accións teñen tres niveles de esixencia e deberá ser o mesmo goberno municipal quen decida o nivel.

As accións organízanse en tres grandes áreas temáticas de xestión divididas por bloques que son claves para conseguir a igualdade efectiva entre mulleres e homes:

 • Área de liderado, xestión interna e capacidades da organización municipal
 • Área de promoción dos dereitos das mulleres
 • Área de promoción dunha contorna libre de violencias e discriminacións

A Asociación  Forgender  Seal certifica o proceso e outorga o Distintivo; e transcorrido o prazo de execución das accións comprometidas (dous anos) o goberno local poderá optar á renovación do seu compromiso a favor da igualdade de xénero.

A renovación da certificación supón, por unha banda pasar a auditoría das accións comprometidas no momento da obtención do Distintivo pola igualdade de xénero, e superada a auditoría, supón asumir novos compromisos a favor da igualdade de xénero.

 

QUE BENEFICIOS ACHEGA A CERTIFICACIÓN?

 • Mellora a eficacia do Plan de Acción Municipal.
 • Fortalece as capacidades de xestión e implementación das políticas públicas de xénero.
 • Contribúe á democratización e gobernanza participativa dos gobernos locais.
 • Consolida o liderado en xénero dos concellos.
 • Potencia as estratexias e programas orientados a erradicar desigualdades
 • Promove a innovación estratéxica para mobilizar recursos e persoas cara á igualdade de oportunidades.

 

CALES SON As ENTIDADES AVALIADORAS?

 


Os gobernos municipais poden escoller a entidade  evaluadora entre as homologadas, a excepción dos concellos do Primeiro Tramo que será a Asociación  FORGENDER quen os avaliará. Os gobernos municipais teñen que aceptar as condicións contractuais das entidades  avaliadoras.