QUE É O DISTINTIVO POLA IGUALDADE DE XÉNERO?

O Distintivo pola igualdade de xénero é o primeiro selo de cualificación e recoñecemento público a favor da igualdade de xénero no ámbito municipal. É un sistema de xestión de xénero que se pon a disposición dos concellos como ferramenta que favorece a integración da perspectiva de xénero nas políticas e actuacións da administración local.

A Associació FORGENDER SEAL certifica e outorga o Distintivo ao concello, o cal se obtén mediante un proceso de certificación elaborado de acordo coas competencias municipais e normativa nacional e internacional sobre os dereitos humanos das mulleres. O proceso de certificación adáptase á normativa do territorio onde se ten que aplicar, tendo en conta a lexislación nacional vixente e o ámbito competencial da institución.

O Distintivo pola Igualdade de Xénero é un recoñecemento público á xestión municipal das políticas de xénero e á vez, é o compromiso de mellora a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes. O distintivo dispón de tres niveles: INICIAL, AVANZADO e  LIDER que dependerá do nivel de compromiso asumido polo concello.

A Associació FORGENDER SEAL, sen ánimo de lucro, ten como propósito crear sistemas de xestión de xénero que favorezan a construción de sociedades máis xustas e igualitarias, propoñan democracias máis participativas e paritarias e xeren convicción e determinación política a favor da igualdade.

QUE É A NORMA SG CITY 50-50?

A Norma SG CITY 50-50 é a primeira ferramenta do país que permite implantar, avaliar e certificar un sistema de xestión a favor da igualdade de xénero no ámbito dos gobernos locais.

A Norma SG CITY 50-50 defínese como un proceso de mellora continua, que incorpora unha serie de requisitos e criterios que permiten integrar a perspectiva de xénero na estratexia política e operativa do concello. Identifica que procesos de traballo existen na organización municipal e como se teñen que planificar e executar para satisfacer as necesidades das mulleres en particular e da cidadanía en xeral. Incorpora melloras na xestión cotiá dunha forma eficiente cos recursos de que se dispón. Ademais, mellora as competencias do liderado político do goberno e do equipo técnico a favor da igualdade de xénero.

A Norma desprega un mecanismo a través do cal o concello elabora o seu propio autodiagnóstico a partir dun formulario proporcionado pola mesma Norma, e, a partir do seu resultado o concello planifica e establece os seus avances parametrizados no Plan de Compromisos que tamén proporciona a SG CITY 50-50. Os compromisos, que o concello asume, veñen determinados, por unha banda, polos criterios establecidos pola Norma, e pola outra, polos plans e políticas de igualdade do mesmo concello.

A vontade política de compromiso con políticas e actuacións concretas proporciona ao concello o mérito de obter o Distintivo pola Igualdade de Xénero. Establécense tres niveles de certificación:

 1. Nivel INICIAL
 2. Nivel AVANZADO
 3. Nivel LÍDER

Unha vez obtido o Distintivo, éntrase no período de execución que se establece en dous anos. Finalizado o prazo, ábrese o proceso de renovación do distintivo no que se avalían e valídanse os compromisos. Unha vez superada a avaliación, elaborarase un novo Plan de Compromisos co que se obterá a renovación do distintivo.

últimas NOTICIAS

Primeira Rede de Escolas Violeta da Coruña

Primeira Rede de Escolas Violeta da Coruña

Co apoio do Concello da Coruña eu a colaboración da Sólida,  asociación para a Cooperación ao Desenvolvemento comenzamos a creación da primeira Rede de Centros educativos que apostan pola igualdade na cidade da Coruña. É só o principio! La Asociación Sólida promove o Índice de calidade social, xénero e diversidade no ámbito educativo e é […]

Le máis
DECALOGO FEMINISTA PARA OS GOBERNOS LOCAIS CONTRA A COVID 19

DECALOGO FEMINISTA PARA OS GOBERNOS LOCAIS CONTRA A COVID 19

Queremos animar aos gobernos locais a seguir desenvolvendo políticas municipais con perspectiva de xénero. ONU Mujeres advertiu de que o impacto diferencial de xénero do  COVID-19 ha de terse en conta nas estratexias de resposta no ámbito global, nacional e local. Isto inclúe apoiar e impulsar a análise de xénero e a recompilación de datos […]

Le máis
España, estancada en el ranking de igualdad europeo

España, estancada en el ranking de igualdad europeo

Los adelantos han estado insuficientes para escalar des la novena posición que ocupa desde el 2005. Redacción Diari Ara. La igualdad entre mujeres y hombres en España es una asignatura pendiente en España. La mejora de los últimos 15 años ha estado insuficiente para escalar posiciones al ranking de estados de la Unión Europea, en el cual […]

Le máis
BLOG

QUE OUTORGA O DISTINTIVO?

 • Recoñecemento público ao goberno municipal e fortalecemento do liderado institucional mediante o traballo en rede, o traballo en colaboración e o traballo cooperativo.
 • Mellora as competencias de xestión municipal e potencia as capacidades técnicas e políticas cara á igualdade.
 • Favorece a transparencia e a rendición de contas.
 • Reverte as desigualdades de xénero e promove o desenvolvemento humano e sustentable.
 • Facilita a integración da perspectiva de xénero nas políticas públicas municipais.
 • Garante a aliñación coa normativa nacional e internacional e permite a identificación e a análise das desigualdades de xénero.
 • É unha oportunidade para corrixir prácticas de carácter discriminatorio e relacións de poder inxustas.
 • Promove políticas, plans e programas sociais que busquen a realización de dereitos e a mellora de capacidades.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

CONTACTO

info@forgenderseal.org
C/ Luis Antúnez, 6 08006 BARCELONA
+34 93 4146011

  Accepto la política de privacitat