Formulari d’Autodiagnosi TRAM -


NOTA IMPORTANT

El formulari de l’Autodiagnosi es proposa com a mètode per a situar en quina posició de lideratge a favor de la igualtat de gènere es troba l'acció de govern municipal. Alhora, el formulari reconeix quins han sigut i quines són les polítiques, plans i actuacions locals a favor de la igualtat efectiva entre gèneres.

El formulari de l’Autodiagnosi és un document que recull els requisits i els criteris.

Els requisits es troben en el principi del formulari. Dos requisits operatius i tres requisits normatius. Els requisits han de ser verificats i per aquest motiu serà necessari adjuntar la documentació sol·licitada. Els criteris estan relacionats amb les àrees i els blocs en els quals s'estructura la Norma SG CITY 50-50. Cada criteri disposa d'indicadors que desenvolupen l'acció plantejada. El govern local ha de marcar els indicadors que considera que ha realitzat o està realitzant, pot tractar-se d'accions realitzades directament pel govern local o a través d'altres administracions. Els criteris no seran auditats, per la qual cosa el resultat del formulari és una eina per al govern local per a conèixer, en primer lloc, el seu lideratge i voluntat política a favor de la igualtat de gènere; en segon lloc, conèixer si el govern municipal ha prioritzat en el seu programa de govern les polítiques a favor dels drets de les dones i, en tercer lloc, si s'ha aplicat estratègies metodològiques per a incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions municipals.

Recomanem abans de començar a respondre el formulari, llegir el document informatiu que esta disponible en la plataforma.

Error: Table 'city50.pregunta' doesn't exist