Criteris

El que es pretén aconseguir és un avanç constant i progressiu cap a la igualtat a través del compliment dels compromisos acordats per un cicle de dos anys pel govern local. Per aquest motiu, ha de fixar-se unes fites amb un cert nivell d’ambició, però assolibles i adequades a les seves capacitats i recursos.

Criteris: són aquelles condicions que atorguen una puntuació segons la seva conformitat i representen les normes d’actuació que serviran per realitzar l’autodiagnosi, l’elaboració del Pla d’Acció, l’avaluació de seguiment i l’avaluació final del període de dos anys. Igualment els criteris responen a la classificació del municipis segons el nombre d’habitants.