Requisits i criteris

El Sistema desenvolupa requisits i criteris amb indicadors de valoració quantitativa i qualitativa que estableixen línies estratègiques per contribuir a que els municipis defineixin amb major capacitat i eficiència les polítiques públiques d’igualtat de gènere.

Els requisits i els criteris s’han adaptat als diferents territoris locals i responen a la classificació de municipis, del Primer Tram i del Segon Tram.

Els requisits són aquelles condicions necessàries, sense puntuació, que s’han de complir per poder avançar amb el procés de certificació. Els criteris són aquelles condicions que permeten implementar, avaluar i certificar el sistema de gestió d’igualtat de gènere i atorguen una puntuació segons la seva conformitat.