Valors i principis

Valors

Principis

 

 

La Norma alerta sobre diversos factors

Entre altres:

 • Les múltiples desigualtats, i les diferents fonts estructurals de desigualtat com el gènere, l’ètnia, la classe o l’orientació sexual que estructuren la vida de les persones, desigualtats que no són naturals sinó que estan construïdes i a més estan interrelacionades i mantenen relacions recíproques,
 • els rols de gènere que també es reprodueixen en l’espai físic que pot ser dividit en dos espais principals: la ciutat i la llar, reconèixer que s’han pensat de manera excloent a partir de la dicotomia espai públic-espai privat,
 • la ciutat que no es pot considerar un espai neutre que assigna les mateixes oportunitats a tota la població,
 • les relacions de poder determinen la configuració dels espais i de l’exercici dels drets,
 • les ciutats s’han planificat tenint en compte un model de ciutadà “estàndard” i, per tant, no s’han tingut en compte les necessitats d’altres subjectes,
 • la infra-representació i la no participació de les dones en la presa de decisió a nivell local,
 • les polítiques públiques locals I la provisió de serveis amb enfocament de gènere poden contribuir a millorar la condició de les dones i el seu apoderament,
 • una seguretat ciutadana ha de tenir en compte que el disseny i l’organització estan directament relacionats amb la violència que hi ha als carrers, i que les dones no han de ser considerades les úniques responsables de la seva seguretat personal,
 • de les diferències en l’ús i gaudiment dels espais pel fet de ser dones, homes o una altra identitat sexual i, visibilitzar que d’acord amb aquesta diferència s’han privilegiat unes activitats i usos urbans enfront d’uns altres.

Decàleg Municipalista a favor de la Igualtat de Gènere

Beneficis de la Norma

 • Coordinar i promoure el treball dels municipis.
 • Enfortir el lideratge institucional mitjançant el treball en xarxa, col·laboratiu i cooperatiu.
 • Impulsar el compliment de la normativa nacional i internacional.
 • Reconeixement a la gestió municipal i al compromís de millora a favor de la igualtat.
 • Eina formativa i de capacitació pels funcionaris i representants polítics.
 • Avançar en el desenvolupament humà des de la concepció dels drets humans i la igualtat.
 • Afavorir la transparència i la rendició de comptes.
 • La identificació i l’anàlisi de les desigualtats de gènere.
 • Corregir les pràctiques de caràcter discriminatori i les injustes relacions de poder.
 • Anar més enllà del dret i abastar les necessitats i estratègies que s’han de desplegar.
 • Promoure plans, polítiques i programes socials que busquin la realització de drets i el millorament de capacitats.