Conclusions de la jornada sobre Les ciutats que volem les dones

Jornada "La ciutat que volem les dones"

El document recull les propostes extretes de la jornada organitzada per l’Associació Forgender Seal amb el nom “Les Ciutats que volem les dones”, celebrada el passat dia 10 d’abril de 2019 al Palau Macaya de Barcelona.

La jornada va posar en evidència la necessitat de construir espais per discutir i impulsar polítiques públiques locals amb perspectiva de gènere. Va fer evident la voluntat i el compromís creixent que hi ha des de la societat civil i des de l’Administració local amb la construcció de ciutats més feministes, considerant que cal prioritzar l’impuls de polítiques d’igualtat de gènere i de la transversalitat de gènere en tots els sectors de la governança local.

conclusions jornada “Les ciutats que volem les dones”