El canvi climàtic no és igual per a tots. Contribucions des dels estudis feministes

Article de Marta G. Rivera Ferre. Professora de recerca del CSIC a INGENIO (CSIC-UPV). Experta en l’anàlisi dels sistemes alimentaris com a sistemes socioecològics complexos.

L’enfocament de gènere s’ha començat a introduir recentment en la investigació sobre el canvi climàtic. Quan es desenvolupen accions d’adaptació al canvi climàtic és important considerar diferents categories analítiques, com el gènere, entre altres.

Els impactes del canvi climàtic no són homogenis per a totes les persones; no tots els grups socials es veuen afectats de la mateixa manera. Això és degut a l’existència d’una vulnerabilitat diferencial i contextual que amb molta freqüència està relacionada amb la desigualtat.

En aquest sentit, el gènere és un eix clau de desigualtat relacionat amb altres sistemes de poder i marginació, que provoca diversos graus de vulnerabilitat i capacitat d’adaptació al canvi climàtic. Per tant, integrar una perspectiva de gènere en la investigació sobre el canvi climàtic pot ajudar-nos a examinar les estructures i relacions de poder. En aquest article s’aporten diversos exemples d’impactes diferencials del canvi climàtic i d’estudis feministes que visibilitzen les causes subjacents de la vulnerabilitat, així com la capacitat d’agència dels grups marginalitzats en la proposta d’alternatives.

Llegeix l’article sencer a Mètode.cat