El Govern estatal crea un registre de plans d’igualtat de les Administracions Públiques

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública posarà en marxa un registre de plans d’igualtat de les administracions públiques i els seus protocols davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe, segons publica aquest dimarts del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El registre contindrà els documents suport dels plans i protocols que ja han estat objecte d’aprovació per les seves administracions respectives, permetent unir en un sol espai tots els documents adoptats en aquesta matèria, als efectes de facilitar a la ciutadania el seu accés i coneixement.

Al Registre de Plans d’Igualtat s’han d’incorporar els plans de totes les administracions públiques -estatal, autonòmica i local-, així com dels organismes públics que tinguin aquesta consideració o que hi estiguin integrats i tinguin un pla d’igualtat propi. També s’hi inclouran els protocols davant l’assetjament sexual i per raó de sexe del mateix àmbit.

Els plans i protocols seran publicats a la secció d’igualtat de la pàgina web del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública https://funcionpublica.hacienda.gob.es així com al portal www.administracion.gob.es per a general coneixement.