Avanç informatiu des de Nova York en relació a la celebració de la 63 CSW i la presència de l’Associació ForGender

Reunió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW), en Nova York els dies 11 i 22 de Març

És l’òrgan de les Nacions Unides dedicat a la formulació polítiques dedicades a la promoció de la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones. Representants dels Estats membres i entitats de les Nacions Unides i les ONG es reuneixen per a examinar els progressos aconseguits i establir els reptes, establir normes i formular polítiques. Constitueix, a més, un espai de debat, intercanvi d’experiències i de formulació de propostes i estratègies encaminades a avançar cap als objectius marcats.

Cada any, la Comissió estableix un tema prioritari entorn del que giren una bona part dels panells. Aquest any, la temàtica es centra en els sistemes de protecció social, accés a serveis públics i infraestructura sostenible per a garantir la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de les dones i les nenes.

La presidenta de FORGENDER SEAL, Marta Macias, estarà present en la trobada com a part de les organitzacions de la societat civil.

Per a més informació sobre l’esdeveniment: http://www.unwomen.org/es/csw/csw63-2019