Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Dades Obertes amb Perspectiva de Gènere.

Les dades obertes permeten posar llum sobre els fenòmens socials i aproximar-nos a la realitat, contemplant la intersecció dels diferents eixos de desigualtat i mostrar com el gènere els travessa a tots ells. Per això, és bàsic que les institucions públiques obrin les seves dades en un exercici de transparència i rendició de comptes, de manera que la divulgació de les dades i el contingut generat siguin accessibles per a la societat.

Incorporar la Perspectiva de gènere en l’anàlisi de dades és imprescindible per conèixer les condicions de vida de les dones i per analitzar com s’expressa la desigualtat derivada de sistema sexe-gènere. En molts països, ser dona implica tenir més possibilitats de ser víctima de violència, de ser prostituïda i abusada, objecte de tracta sexual, entre d’altres escenaris. Comptar amb visualitzacions de dades comprensibles ens porta a tenir en compte aquestes situacions de vulneració dels drets de les dones.

Compartim un projecte innovador en la gestió de dades obertes, el Data Lab és un Observatori de gènere i dades obertes, Aquest Projecte s’inscriu dins de la CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista, i és el resultat de la col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i Iniciativa Barcelona Open Data, una associació creada per promocionar les dades obertes. Té per objectiu incorporar la perspectiva de gènere en l’anàlisi de dades obertes com a condició imprescindible per il·luminar les múltiples desigualtats a què s’enfronten les dones al voltant de el món
A través de l’exploració de fonts de dades públiques, s’han creat visualitzacions i gràfics interactius per posar a l’abast de la ciutadania la informació recopilada d’una manera senzilla, visual i accessible.

Més informació.