Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Les dones i les nenes continuen estant infrarepresentades en l’àmbit de la creació, l’ús i la regulació de la tecnologia. És menys probable que usin els serveis digitals o emprenguin carreres relacionades amb la tecnologia, i tenen una probabilitat molt major de sofrir violència i assetjament en línia. Aquesta situació no sols limita el seu apoderament digital, sinó també el potencial transformador de la tecnologia en el seu conjunt: durant l’última dècada, l’exclusió de les dones de l’univers digital ha restat 1 bilió de dòlars estatunidencs del producte intern brut dels països d’ingressos mitjans i baixos.

La intensificació de les crisis mundials ens situa davant una cruïlla: podem permetre que la tecnologia exacerbi les desigualtats existents i concentri encara més el poder en mans d’uns pocs o podem posar-la a treballar per un futur més segur, sostenible i equitatiu per a totes i tots. Les eleccions que fem avui influiran enormement en el camí que tenim per davant. Aquests són quatre passos que podem donar en la direcció correcta.

1. Tancar totes les bretxes en matèria d’accés i competències digitals
2. Fer costat a les dones i les nenes en les àrees de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM)
3. Crear una tecnologia que satisfaci les necessitats de les dones i les nenes
4. Acabar amb la violència de gènere facilitada per la tecnologia

Llegeix tota la notícia. 

Font de la notícia: ONU DONES.