Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

El 88,41% de les dones que ingressen a la presó ha sofert violència

68% violència de tipus sexual
41% violència sistemàtica
59% violència en l’àmbit familiar
25% abusos sent menors
74% violència física
80,4% violència en l’àmbit domèstic
Existeix relació directa entre el maltractament, les seqüeles psicològiques i la història delictiva. El trastorn d’estrès posttraumàtic que sofreixen les dones maltractades comporta depressions, drogopendencias, autolesions, agressivitat, sobremedicación.

Una de cada quatre dones preses és estrangera
El 84% de les dones que viatgen amb droga al nostre país el fan per a sostenir econòmicament a les seves famílies, ja que són els caps de família.
El 80% de les dones preses són mares.
Descàrrega l’INFORME