Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Els grups parlamentaris volen incloure la perspectiva de gènere a la Llei d’Esport i l’Activitat Física catalana.

La Sra. Marta Macias, presidenta de Forgender Seal, va participar el passat dimarts 18 de febrer a la Comissió parlamentària del Parlament de Catalunya on es va debatre la proposició de Llei de l’Esport i l’Activitat Física catalana en qualitat d’experta en polítiques públiques d’Igualtat de Gènere.

Valorem positivament l’interès dels grups parlamentaris i de la comissió que ha abordat el debat al parlament, en voler incloure l’anàlisi de Perspectiva de Gènere en aquesta llei i de treballar per garantir la Igualtat al món de l’esport i en les organitzacions esportives, essent conscients que encara resta molt a fer per aconseguir la plena igualtat entre homes i dones en l’Esport.

Compartim aquest vídeo de la participació de la Sra. Marta Macias en la seva intervenció en la Comissió parlamentària.


Parlament de les Dones

L’1 de juliol la cambra va acollir el «ple» del «Parlament de les Dones» coincidint amb el vint-i-cinquè aniversari de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing. Un “ple” que va permetre revisar de manera integral els progressos aconseguits i els reptes pendents amb relació a l’aplicació de la Declaració i de la Plataforma d’Acció de Beijing.

La jornada on va participar la Sra. Marta Macias, presidenta de Forgender Seal va oferir una fotografia inèdita de l’hemicicle del Parlament, on es prenen decisions de transcendència directa per al país, amb la presència exclusiva de dones, diputades o no, representatives totes de la societat catalana.

Parlament de les Dones

Pel que fa a la metodologia de treball, totes les «parlamentàries» participants en la iniciativa s’han distribuït en sis grups de treball, que coincideixen amb els eixos del pla d’acció de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Bejing.

1. Drets humans de les dones
2. Dret a l’educació i la cultura
3. Drets laborals i econòmics
4. Dret a la participació social i política
5. Salut i drets sexuals i reproductius
6. Dret de les dones i nenes a viure lliures de violències masclistes

Cada grup de treball ha estat integrat per dues diputades o representants dels grups i subgrups parlamentaris, dues coordinadores del CNDC i les representants de les entitats dels diversos àmbits, seleccionades pel consell.

Parlament de les Dones

Els grups han treballat a partir d’un text proposat pel CNDC, que ha estat la base per consensuar les tres idees principals que s’han incorporat a la Declaració del «Parlament de les Dones».

Mireu el vídeo resum que hem elaborat.