Període d’execució del Pla d’acció i successives renovacions

Obtingut el Distintiu per la igualtat de Gènere, s’obre el període d’execució del Pla d’acció.  El període d’execució del Pla d’acció és de dos anys, termini en què el govern local ha d’executar els compromisos fixats d’acord amb el calendari previst. A l’any d’execució es realitza una avaluació de seguiment i als dos anys es realitza l’avaluació final amb l’objectiu d’avaluar el grau de compliment dels compromisos acordats en el Pla d’Acció.

Superades les avaluacions dóna lloc a l’etapa de manteniment del distintiu amb renovacions successives per anar avançant en els nivells de certificació segons els nous compromisos que assumeixi el municipi.

Manteniment del distintiu

Superada l’avaluació final als dos anys de l’obtenció del Distintiu, el municipi defineix, a partir del seu Pla d’acció inicial, els nous compromisos i el propi manteniment de les actuacions a favor de la igualtat de gènere, alhora el municipi podrà avançar en els nivells de certificació.

Anualment es realitzen avaluacions amb l’objectiu d’avaluar el grau d’execució dels compromisos acordats en el Pla d’Acció.