Servei 1

  • Reconeixement públic al govern municipal i enfortiment del lideratge institucional mitjançant el treball en xarxa, el treball en col·laboració i el treball cooperatiu.
  • Millora les competències de gestió municipal i potencia les capacitats tècniques i polítiques cap a la igualtat.
  • Afavoreix la transparència i la rendició de comptes.
  • Reverteix les desigualtats de gènere i promou el desenvolupament humà i sostenible.