Servei 1 gl

  • Recoñecemento público ao goberno municipal e fortalecemento do liderado institucional mediante o traballo en rede, o traballo en colaboración e o traballo cooperativo.
  • Mellora as competencias de xestión municipal e potencia as capacidades técnicas e políticas cara á igualdade.
  • Favorece a transparencia e a rendición de contas.
  • Reverte as desigualdades de xénero e promove o desenvolvemento humano e sustentable.