Servei2

  • Facilita la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
  • Garanteix l’alineació amb la normativa nacional i internacional i permet la identificació i l’anàlisi de les desigualtats de gènere.
  • És una oportunitat per corregir pràctiques de caràcter discriminatori i relacions de poder injustes.
  • Promou polítiques, plans i programes socials que busquin la realització de drets i la millora de capacitats.