Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Any 2024, avui 25 de gener, Dia Internacional de la Dona en el Multilateralisme. Estan les dones pujant de rang? Malgrat els avanços reeixits, les dones encara enfronten una representació insuficient en llocs de lideratge a nivell mundial.

La participació i el lideratge de les dones en la política i la vida pública en igualtat són fonamentals per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible abans de 2030. No obstant això, les dades mostren que la representació de les dones és insuficient en tots els nivells de presa de decisions del món. Per tant, la paritat de gènere en la política està encara lluny de ser aconseguida.

Les dones en els governs locals

Les dades sobre 141 països mostren que les dones constitueixen més de 3 milions (35,5 per cent) de representants en els cossos deliberatius locals. En només tres països s’ha aconseguit el 50 per cent, i en altres 22 països, més del 40 per cent de dones en governs locals.

També s’observen variacions regionals en la representació de les dones en els òrgans deliberatius locals, a partir de gener de 2023: Àsia central i meridional, 41 per cent; Europa i Amèrica del Nord, 37 per cent; Oceania, 32 per cent; Àsia oriental i sud-oriental, 31 per cent; Amèrica Llatina i el Carib, 27 per cent; Àfrica subsahariana, 25 per cent; Àfrica septentrional i Àsia occidental, 20 per cent.

Segueix llegint.