Els drets de les dones en la Declaració Universal dels Drets Humans. 10 Desembre.

“Els dos últims anys han demostrat, de manera massa dolorosa, el cost intolerable de les desigualtats creixents. Desigualtats que la Declaració Universal de Drets Humans, adoptada per l’Assemblea General de l’ONU fa 73 anys el 10 de desembre de 1948, va buscar erradicar en el seu esforç per aplanar el camí cap a un món millor.” Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

(Vídeo de la seva declaració)  ?????

La Declaració Universal de Drets Humans té caràcter de dret internacional, constitueix unes orientacions o línies a seguir, encara que és citada freqüentment en les lleis fonamentals o constitucions de molts de països i en altres legislacions nacionals, no obstant això, no té el tractament d’acord internacional o tractat internacional.

A més de la Carta Internacional de Drets i els tractats fonamentals de drets humans, existeixen molts altres instruments universals relacionats amb els drets humans. A continuació, s’enumera una selecció dels Drets de les Dones:

-Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW)
Protocol facultatiu de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW-OP)
-Declaració sobre la protecció de dones i nenes en situacions d’emergència i conflictes armats,
-Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona

Creiem que és important recordar l’article 2 de la Convenció sobre la eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, Nueva York, 18 de desembre de 1979:

Els Estats Parts, signants de la Declaració Universal de Drets Humans condemnen la discriminació contra la dona en totes les seves formes, acorden aplicar per tots els mitjans apropiats i sense demora una política d’eliminació de la discriminació contra la dona i, amb aquesta fi, es comprometen a:

a) Encarnar el principi d’igualtat entre homes i dones. en les seves constitucions nacionals o una altra legislació apropiada si encara no s’han incorporat a elles i per a assegurar, per mitjà de la llei i altres mitjans apropiats, la realització pràctica d’aquest principi;

b) Adopti les mesures legislatives i d’una altra índole adequades, incloses sancions quan escaigui, que prohibeixin tota discriminació contra la dona;

c) Establir la protecció jurídica dels drets de la dona en peus d’igualtat amb l’home i assegurar, a través dels tribunals nacionals competents i altres institucions públiques, la protecció efectiva de la dona contra tot acte de discriminació;

d) Abstenir-se de realitzar qualsevol acte o pràctica de discriminació contra la dona i vetllar perquè les autoritats i institucions públiques actuïn de conformitat amb aquesta obligació;

e) Adoptar totes les mesures apropiades per a eliminar la discriminació contra la dona per part de qualsevol persona, organització o empresa;

f) Adoptar totes les mesures apropiades, inclosa la legislació, per a modificar o derogar lleis, reglaments, costums i pràctiques vigents que constitueixin discriminació contra la dona;

g) Derogar totes les disposicions penals nacionals que constitueixin discriminació contra la dona.

A l’Associació Forgender Seal impulsem certificacions de qualitat en Igualtat de Gènere de l’àmbit Municipal com l’ SG CITY 50-50,  eina útil per ajudar als governs locals a crear estratègies, programes i polítiques en la defensa dels drets de les dones com a ciutadanes i subjectes de ple drets.