ForGender firma acuerdos de colaboración con BV, SGS e ICSEM como entidades evaluadoras del distintivo

La Asociación firma acordos de colaboración con Bureau Veritas, SGS e ICSEM como entidades evaluadoras do Distintivo

A Asociación homologou como entidades evaluadoras do Proceso de Certificación do Distintivo pola Igualdade de Xénero de ámbito municipal e asinou acordos de colaboración coas entidades Bureau Veritas, SGS e ICSEM. A lista de entidades de avaliación homologadas do Distintivo complétase coas entidades Avaluem; Fundación Agi, Femlegal e Coop4 equality.