Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Tarragona, Lleida, Calaf y Sant Antoni de Vilamajor inician el proceso de acreditación de la Norma SGCITY50-50

Cada vegada més ajuntaments de Catalunya compromesos amb la Igualtat i alineats amb els objectius de l’Agenda 2030 inicien el procés d’acreditació per a obtenir el Distintiu SGCITY50-50 per la Igualtat de Gènere.

Els ajuntaments de Tarragona, Lleida, Calaf i Sant Antoni de Vilamajor se sumen a la comunitat del SGCITY5050 . El Distintiu per la Igualtat de Gènere representa un reconeixement públic a la gestió municipal de les polítiques de gènere i, alhora, estableix el compromís de millora del municipi a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.

“Ciutats més igualitàries, ciutats més segures i cohesionades”

La Norma SG CITY 50-50 es defineix com un procés de millora contínua, que incorpora una sèrie de requisits i criteris que permeten integrar la perspectiva de gènere en l’estratègia política i operativa del municipi. Identifica quins processos de treball existeixen en l’organització municipal i com s’han de planificar i executar per a satisfer les necessitats de les dones en particular i de la ciutadania en general. Incorpora millores en la gestió quotidiana d’una forma eficient amb els recursos de què es disposa. A més, millora les competències del lideratge polític del govern i de l’equip tècnic a favor de la igualtat de gènere.

El distintiu disposa de tres nivells: INICIAL, AVANÇAT i LIDER que es corresponen amb el nivell de compromís assumit pel municipi.

L’Associació Forgender Seal certifica el procés i atorga el Distintiu i una entitat avaluadora s’encarregarà d’elaborar els informes del procés de certificació. En el moment de la sol·licitud, el municipi ha de triar, entre les entitats homologades, l’entitat que l’avaluarà.

Tarragona, Lleida, Calaf y Sant Antoni de Vilamajor inician el proceso de acreditación de la Norma SGCITY50-50
                                             Entitats Avaluadores

Una vegada obtingut el Distintiu, s’inicia el període d’execució, que s’ha establert en dos anys. Finalitzat el termini, s’obre el procés de renovació del Distintiu en el qual s’avaluen i es validen els compromisos. Una vegada superada l’avaluació, s’elaborarà un nou Pla de Compromisos amb el qual s’obtindrà la renovació del distintiu.

Contacta amb nosaltres: SGCITY5050


Turismo InteliGender

Article d’Esther Pino, màster en estudis de la dona i polítiques d’igualtat d’oportunitats, sòcia de Coop4Equality

L’Organització Mundial del Turisme (OMT) commemora el 27 de setembre a fi de conscienciar a la comunitat internacional sobre el valor social, cultural, polític i econòmic del turisme i valorar de quina manera pot el sector contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest any s’ha volgut centrar en l’ocupació. En el marc d’aquesta commemoració, la Universitat Politècnica de València i la Càtedra de Turisme Intel·ligent de Gandia han organitzat les II Jornades sobre turisme intel·ligent: gènere i ocupació. La finalitat era posar en relleu la situació de les dones enfront de l’ocupació en el sector, identificar iniciatives orientades a cobrir les bretxes de gènere i a aprofitar les oportunitats que ofereix a les dones un sector que va aportar en 2018, 178.000 milions d’euros a l’economia espanyola i representa un 14, 6% del PIB[1] espanyol.

Les jornades es dirigien a administracions públiques, sector privat, sindicats i estudiants, si bé l’assistència dels dos primers no ha estat a l’altura de la gravetat de les dades que ofereixen les xifres d’ocupació femenina en el sector. Segons la OMT, als països de l’OCDE les dones representen el 60% de l’ocupació en el sector turístic, més que en el sector serveis (47%) i en l’economia en el seu conjunt (43%). Pau Alonso, en la seva presentació dels resultats de l’Anàlisi de la igualtat de gènere en el sector turístic. El cas dels SICTED de la Comunitat Valenciana en 2018, va indicar que la majoria de les dones que treballen en el sector turístic tenen estudis universitaris, enfront dels homes que tenen estudis secundaris en la seva majoria. No obstant això, són els homes els qui posseeixen de manera aclaparadora els llocs de major responsabilitat. Les dones han d’afrontar major precarietat en les condicions laborals, són el grup més afectat per la temporalitat, han d’enfrontar una relegació a tasques i llocs que responen als estereotips de gènere i solen tenir un menor reconeixement i remuneració. D’acord amb les dades de l’estudi, el salari mig anual dels treballadors homes és de 23.672 euros, enfront de 18.349 que perceben les dones.