Proceso de obtención do distintivo

Etapa 1: solicitude da certificación

O proceso de certificación contén dúas partes fundamentais: a elaboración do Autodiagnóstico ( AD) e a elaboración do Plan de Compromisos ( PC). O primeiro ( AD) serve para coñecer de que políticas, plans e actuacións dispón o concello a favor da igualdade de xénero. O segundo ( PC) determina cales serán os compromisos do goberno municipal para impulsar e promover políticas, plans e actuacións a favor da igualdade de xénero nos próximos dous anos.

Creáronse ferramentas, como a intranet, que favorecen a comprensión do proceso de certificación e que axilizan os trámites de xeito fácil e rápido.

Para máis información descargade aquí o Documento operativo da Norma e contactade connosco a través do formulario de contacto.

Os concellos do Segundo e Terceiro Tramo poderán escoller a entidade avaliadora entre as homologadas a condición de que acepten as condicións contractuais establecidas polas entidades.

Etapa 2: Elaboración do Autodiagnóstico (AD)

Nesta etapa o concello debe elaborar o formulario do Autodiagnóstico (AD).

Con esta finalidade, o concello ten que encher o formulario do Autodiagnóstico a partir:

  • Dos indicadores e orientacións do propio formulario de Autodiagnóstico.
  • Dos plans e planificacións estratéxicas ou operativas de que dispoña o concello en políticas de igualdade ou políticas de acción social.

O formulario AD dispón de preguntas que responden ó desenvolvemento da normativa nacional e internacional. As preguntas, que denominamos requisitos e criterios, dispoñen de indicadores que axudan a despregar de que forma aplícanse e desenvólvense as políticas de igualdade.

O informe do Autodiagnóstico determina o avance do concello a favor da igualdade de xénero, se dispón de liderado e vontade política, se o goberno municipal priorizou no seu programa de goberno as políticas a favor dos dereitos das mulleres, e se aplicou estratexias metodolóxicas para incorporar a perspetiva de xénero en todas as políticas e actuacións municipais.

Avaliación do formulario

O formulario do Autodiagnóstico será avaliado pola entidade avaliadora escollida polo concello dentro das entidades acreditadas polo sistema.

O informe de avaliación ten dúas partes:

  1. Comprobación dos requisitos que son necesarios para pasar á etapa 3.
  2. Un informe onde se recollerán as advertencias, recomendacións e fortalezas que o concello deberá tomar en conta para a elaboración do Plan de Compromisos da etapa 3.

Etapa 3: Elaboración do Plan de Compromisos (PC)

O Plan de Compromisos, facilitado a través da intranet do concello, inclúe os criterios de planificación e os indicadores de cumprimento que validarán o nivel de compromiso asumido polo concello. Por tanto, a administración terá que responder as accións que establece cada criterio, e determinar que compromiso quere asumir.

Documentos necesarios para encher o Plan de Compromisos:

  • O informe de avaliación do Autodiagnóstico
  • Os plans e planificacións estratéxicas ou operativas de que dispoña o concello en políticas de igualdade ou de acción social

Avaliación do Plan de Compromisos

O Plan de Compromisos, avaliado pola entidade avaliadora, debe ser coherente co informe de avaliación do Autodiagnóstico e obter unha puntuación mínima, a cal determina o nivel alcanzado polo concello: INICIAL, AVANZADO Ou LIDER.

Etapa 4: Certificación e outorgamento do Distintivo

A partir do informe de avaliación do Plan de Compromisos, a asociación FORGENDER SEAL realiza a revisión técnica do mesmo e procede ao outorgamento do Distintivo pola igualdade de Xénero SG CITY 50-50.

Establécense tres niveles de certificación en base á puntuación obtida:

  1. Nivel INICIAL cando se logra do 70 ao 80% dos puntos totais.
  2. Nivel AVANZADO, cando se logra do 81 ao 90% dos puntos totais.
  3. Nivel LÍDER, cando se logra do 91 ao 100% dos puntos totais.

Obtido o Distintivo pola Igualdade de Xénero ábrese o período de execución do Plan de Compromisos.


co apoio de