• SG CITY 50-50

  CONCELLOS IGUALITARIOS

  Cidades máis igualitarias, cidades máis seguras e cohesionadas, cidades do século XXI

  SOLICITUDE DE ORZAMENTO
 • CERTIFICACIÓN

  Certifícate para combater as desigualdades no teu concello

  PROCESO DE CERTIFICACIÓN

QUE É O DISTINTIVO POLA IGUALDADE DE XÉNERO?

O Distintivo pola igualdade de xénero é o primeiro selo de cualificación e recoñecemento público a favor da igualdade de xénero no ámbito municipal. É un sistema de xestión de xénero que se pon a disposición dos concellos como ferramenta que favorece a integración da perspectiva de xénero nas políticas e actuacións da administración local.

A Associació FORGENDER SEAL certifica e outorga o Distintivo ao concello, o cal se obtén mediante un proceso de certificación elaborado de acordo coas competencias municipais e normativa nacional e internacional sobre os dereitos humanos das mulleres. O proceso de certificación adáptase á normativa do territorio onde se ten que aplicar, tendo en conta a lexislación nacional vixente e o ámbito competencial da institución.

O Distintivo pola Igualdade de Xénero é un recoñecemento público á xestión municipal das políticas de xénero e á vez, é o compromiso de mellora a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes. O distintivo dispón de tres niveles: INICIAL, AVANZADO e  LIDER que dependerá do nivel de compromiso asumido polo concello.

A Associació FORGENDER SEAL, sen ánimo de lucro, ten como propósito crear sistemas de xestión de xénero que favorezan a construción de sociedades máis xustas e igualitarias, propoñan democracias máis participativas e paritarias e xeren convicción e determinación política a favor da igualdade.

QUE É A NORMA SG CITY 50-50?

A Norma SG CITY 50-50 é a primeira ferramenta do país que permite implantar, avaliar e certificar un sistema de xestión a favor da igualdade de xénero no ámbito dos gobernos locais.

A Norma SG CITY 50-50 defínese como un proceso de mellora continua, que incorpora unha serie de requisitos e criterios que permiten integrar a perspectiva de xénero na estratexia política e operativa do concello. Identifica que procesos de traballo existen na organización municipal e como se teñen que planificar e executar para satisfacer as necesidades das mulleres en particular e da cidadanía en xeral. Incorpora melloras na xestión cotiá dunha forma eficiente cos recursos de que se dispón. Ademais, mellora as competencias do liderado político do goberno e do equipo técnico a favor da igualdade de xénero.

A Norma desprega un mecanismo a través do cal o concello elabora o seu propio autodiagnóstico a partir dun formulario proporcionado pola mesma Norma, e, a partir do seu resultado o concello planifica e establece os seus avances parametrizados no Plan de Compromisos que tamén proporciona a SG CITY 50-50. Os compromisos, que o concello asume, veñen determinados, por unha banda, polos criterios establecidos pola Norma, e pola outra, polos plans e políticas de igualdade do mesmo concello.

A vontade política de compromiso con políticas e actuacións concretas proporciona ao concello o mérito de obter o Distintivo pola Igualdade de Xénero. Establécense tres niveles de certificación:

 1. Nivel INICIAL
 2. Nivel AVANZADO
 3. Nivel LÍDER

Unha vez obtido o Distintivo, éntrase no período de execución que se establece en dous anos. Finalizado o prazo, ábrese o proceso de renovación do distintivo no que se avalían e valídanse os compromisos. Unha vez superada a avaliación, elaborarase un novo Plan de Compromisos co que se obterá a renovación do distintivo.

últimas NOTICIAS

HIPATIA: Pola paridade, fetos e non palabras Mesa redonda l 13 de marzo no Palau Macaya

HIPATIA: Pola paridade, fetos e non palabras Mesa redonda l 13 de marzo no Palau Macaya

Co lema “Pola paridade, feitos e non palabras”, a asociación 50a50 organiza Hipatia, un espazo de encontro de asociacións de mulleres empresarias, directivas e profesionais para conmemorar o 8M. Con este encontro, no que participarán unha decena de asociacións de mulleres directivas e profesionais, búscase sumar sinerxias para establecer liñas de traballo orientadas a promover […]

Le máis
Acordo de colaboración entre FORGENDER SEAL E FUNDACIÓN AROA

Acordo de colaboración entre FORGENDER SEAL E FUNDACIÓN AROA

A Asociación FORGENDER SEAL e a Fundación AROA asinan un acordo de colaboración para apoiar a campaña @ fem_ eu2019 que promove a igualdade entre homes e mulleres nos espazos de decisión da UE. A Fundación Aroa está formada por profesionais do ámbito da saúde, a educación e a atención social con sensibilidade crecente pola […]

Le máis
Avance da 63 CSW desde NY

Avance da 63 CSW desde NY

Reunión da Comisión da Condición Xurídica e Social da Muller ( CSW), en Nova York os días 11 ao 22 de marzo  É o órgano das Nacións Unidas dedicado á formulación políticas dedicadas á promoción da igualdade de xénero e o  empoderamento das mulleres. Representantes dos Estados Membros e entidades das Nacións Unidas e as […]

Le máis
BLOG

QUE OUTORGA O DISTINTIVO?

 • Recoñecemento público ao goberno municipal e fortalecemento do liderado institucional mediante o traballo en rede, o traballo en colaboración e o traballo cooperativo.
 • Mellora as competencias de xestión municipal e potencia as capacidades técnicas e políticas cara á igualdade.
 • Favorece a transparencia e a rendición de contas.
 • Reverte as desigualdades de xénero e promove o desenvolvemento humano e sustentable.
 • Facilita a integración da perspectiva de xénero nas políticas públicas municipais.
 • Garante a aliñación coa normativa nacional e internacional e permite a identificación e a análise das desigualdades de xénero.
 • É unha oportunidade para corrixir prácticas de carácter discriminatorio e relacións de poder inxustas.
 • Promove políticas, plans e programas sociais que busquen a realización de dereitos e a mellora de capacidades.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

CONTACTO

info@forgenderseal.org
C/ de Muntaner, 244 pral. 1ª 08021 BARCELONA
+34 93 4146011

Accepto la política de privacitat