Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Com hauria de ser un model de ciutat més igualitària? “En el 2050 el 80% de la població viurà a les ciutats. Les ciutats han de trencar amb la bretxa de gènere i les desigualtats socials”

Escolta el podcast del programa Lideratges d’Onda Cero Catalunya amb Ariadna Belver Comin “Ciutats igualitàries” amb la participació de : Marta Macias Quesada, presidenta de Forgender SealAlba Riba, regidora de Polítiques d’Igualtat i LGTBI Ajuntament de Gavà, Antònia Pulido, regidora d’Igualtat Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i Rosa Cursach, directora Insular d’Igualtat i Diversitat Consell de Mallorca.

Enllaç a tota la conversa: https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/lideratges/lideratges-ciutats-igualitaries_202303306425cf0f2f8deb00012de2d1.html
Compartim els missatges més destacats de la tertúlia.

Marta Macias

Rosa Cursach

Antònia Pulido

Alba Riba


És un fet que la perspectiva de gènere està present a la Unió Europea, s’ha convertit en un tema prioritari dins la política d’inversió en els pressupostos europeus. La igualtat està en l’ordre del dia d’Europa, però no amb la mateixa importància, per exemple, que el canvi climàtic, cosa que sobte tenint en compte com està vinculada la desigualtat als efectes del canvi climàtic.

El Tribunal de Comptes Europeu (TCE) han constatat recentment que, de les cinc prioritats de la Comissió Europea – preservació de la biodiversitat, lluita contra el Canvi Climàtic, Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, Igualtat de gènere;  i Transició digital-justament, la igualtat de gènere va ser la més invisible en el pressupost. Aquesta evidència ha obligat al TCE a exigir més compromís i programes, i una major concreció per millorar el seu rendiment.

Una auditoria publicada les darreres setmanes, revela que la igualtat de gènere ha estat menys integrada que la resta de prioritats. Les cinc prioritats són essencials pel pla de despesa pluriennal de la UE fins al 2027. Com a fet destacable, aquesta és la primera vegada que les persones expertes encarregades de l’estudi informen sobre les prioritats polítiques horitzontals de la UE en el seu conjunt.

La Comissió europea va assenyalar que la major part del pressupost de la UE pot contribuir positivament a potenciar la igualtat de gènere, però els experts i les expertes han observat que només 11 de 47 programes van declarar quantitats que contribueixen a la igualtat de gènere per valor de 12.000 milions d’euros, el 5% dels compromisos per a finals del 2021.

L’Informe conclou que la Comissió realitza un seguiment de la despesa i encara que ha començat a supervisar el del gènere, facilita poca informació sobre si la despesa de la UE contribueix a diverses prioritats i no mesura els resultats de la despesa i del seu impacte real en les prioritats horitzontals.

Font de la informació: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58678

Vols saber com crear pressupostos amb perspectiva de gènere? 

La Certificació SG CITY 50-50 afavoreix la transparència i la rendició de comptes, facilita la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques locals, garanteix l’alineació amb la normativa nacional i internacional i permet la identificació i l’anàlisi de les desigualtats de gènere. Promou la creació de pressupostos participatius amb la ciutadania i que incloguin la perspectiva de gènere.