Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Des d’aquest passat dilluns 22 de febrer, Sant Cebrià de Vallalta forma part del grup de municipis igualitaris certificats per la norma SG CITY 50-50 amb la obtenció del Distintiu per la Igualtat de gènere, concedit per l’associació Forgender Seal. L’alcalde de la ciutat Albert Pla Besolí, les regidores Anna Rodón, Maria José Rosa i García, i el regidor Àngel Jaime Mondéjar i Grané vam participar al Lliurament de la Certificació del Distintiu per part de Marta Macias, presidenta i Emili Cardiel, soci fundador de l’Associació Forgender Seal. 

El distintiu per la igualtat de gènere és una certificació d’àmbit internacional i comporta un procés de millora continua que permet implantar un sistema de gestió per reconèixer i certificar el compromís polític i estratègic del govern municipal, a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes en la seva gestió i governança. També comporta participar d’un avanç constant i progressiu cap a la igualtat. “Rebre aquest distintiu suposa compromís, suposa fer pública la preocupació i l’aposta per anar caminant per la integració i per l’equiparació total de gènere. Aquest distintiu ens fa avaluar i ordenar els objectius i les necessitats per aconseguir ser un poble cuidador i feminista”, destaca Anna Rodon, regidora de Diversitat de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.

L’equip de govern ha iniciat, en aquesta segona legislatura, la redacció de documents molt importants pel que fa a la perspectiva de gènere, com el Protocol d’Assetjamentel Pla Intern d’Igualtat, la Guia de comunicació inclusiva i està en procés el Pla de Comunicació des de la perspectiva de gènere. “A més de la redacció de documents-guia, també promovem activitats i tallers relacionats amb la igualtat de gènere al Punt Jove, a l’institut escola, i des de l’escola bressol es fan tallers per pares i acompanyament a les mares que acaben de tenir criatures i encara no estan escolaritzades. També estem treballant en posar noms de dones a diferents espais del poble com ja hem fet amb la Plaça Margarita Muns i Casellas i també amb la zona esportiva Maria Puigvert i Roca”, apunta Rodon.

Aquest és el primer segell de qualificació que reconeix i motiva els esforços dels governs locals per millorar la seva eficàcia, eficiència i qualitat en la implementació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la governança municipal.

Font de la notícia. Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta


És un fet que la perspectiva de gènere està present a la Unió Europea, s’ha convertit en un tema prioritari dins la política d’inversió en els pressupostos europeus. La igualtat està en l’ordre del dia d’Europa, però no amb la mateixa importància, per exemple, que el canvi climàtic, cosa que sobte tenint en compte com està vinculada la desigualtat als efectes del canvi climàtic.

El Tribunal de Comptes Europeu (TCE) han constatat recentment que, de les cinc prioritats de la Comissió Europea – preservació de la biodiversitat, lluita contra el Canvi Climàtic, Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, Igualtat de gènere;  i Transició digital-justament, la igualtat de gènere va ser la més invisible en el pressupost. Aquesta evidència ha obligat al TCE a exigir més compromís i programes, i una major concreció per millorar el seu rendiment.

Una auditoria publicada les darreres setmanes, revela que la igualtat de gènere ha estat menys integrada que la resta de prioritats. Les cinc prioritats són essencials pel pla de despesa pluriennal de la UE fins al 2027. Com a fet destacable, aquesta és la primera vegada que les persones expertes encarregades de l’estudi informen sobre les prioritats polítiques horitzontals de la UE en el seu conjunt.

La Comissió europea va assenyalar que la major part del pressupost de la UE pot contribuir positivament a potenciar la igualtat de gènere, però els experts i les expertes han observat que només 11 de 47 programes van declarar quantitats que contribueixen a la igualtat de gènere per valor de 12.000 milions d’euros, el 5% dels compromisos per a finals del 2021.

L’Informe conclou que la Comissió realitza un seguiment de la despesa i encara que ha començat a supervisar el del gènere, facilita poca informació sobre si la despesa de la UE contribueix a diverses prioritats i no mesura els resultats de la despesa i del seu impacte real en les prioritats horitzontals.

Font de la informació: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58678

Vols saber com crear pressupostos amb perspectiva de gènere? 

La Certificació SG CITY 50-50 afavoreix la transparència i la rendició de comptes, facilita la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques locals, garanteix l’alineació amb la normativa nacional i internacional i permet la identificació i l’anàlisi de les desigualtats de gènere. Promou la creació de pressupostos participatius amb la ciutadania i que incloguin la perspectiva de gènere.