Segueix l’actualitat del Distintiu SGCITY50

Co apoio do Concello da Coruña eu a colaboración da Sólida,  asociación para a Cooperación ao Desenvolvemento comenzamos a creación da primeira Rede de Centros educativos que apostan pola igualdade na cidade da Coruña. É só o principio!

La Asociación Sólida promove o Índice de calidade social, xénero e diversidade no ámbito educativo e é un instrumento de transformación social para avanzar de maneira constante e progresiva cara á igualdade de trato e oportunidades a través dos centros educativos.

As primeiras probas piloto realízanse en catro centros educativos: CEIP Maria Pita, IES Monte das Moas, CEIP Alborada, e CEIP Labaca 

O índice de calidade social, xénero e  diversidade no ámbito educativo é un  instrumento de transformación social para  avanzar de maneira constante e progresiva  cara á igualdade de trato e oportunidades  a través dos centros educativos. O IQSGD, elaborado pola Asociación  Forgender Seal e pola Plataforma Unitaria contra as Violencias de xénero,  é aplicable a todos os centros educativos de educación formal e de educación  non formal, que busquen reducir as desigualdades sociais e de xénero, que se posicionen como impulsores da Axenda 2030 e ambicionen construír sociedades  a partir dunha educación transformadora onde a perspectiva de xénero, os dereitos humanos e a diversidade sexan eixos transversais da súa actuación.

Descarga o libro electrónico


DECALOGO FEMINISTA PARA OS GOBERNOS LOCAIS CONTRA A COVID 19

Queremos animar aos gobernos locais a seguir desenvolvendo políticas municipais con perspectiva de xénero. ONU Mujeres advertiu de que o impacto diferencial de xénero do  COVID-19 ha de terse en conta nas estratexias de resposta no ámbito global, nacional e local.

Isto inclúe apoiar e impulsar a análise de xénero e a recompilación de datos desagregados por sexo, para que as necesidades e realidades das mulleres non queden atrás á hora de obter máis datos e coñecementos sobre  COVID-19.

Unha vez máis, vemos que o impacto social do  COVID-19 está a afectar fortemente ás mulleres. Isto débese a que as mulleres teñen soldos máis baixos, inseguros e informais.

É probable que as interrupcións no ámbito laboral, incluídas as restricións de movemento, comprometan a capacidade das mulleres para gañarse a vida e satisfacer as necesidades básicas das súas familias. É preciso apoiar o traballo das administracións locais, xa que estamos convencidas de que só incorporando de maneira transversal a perspectiva de xénero seremos capaces de construír sociedades máis xustas e igualitarias, e que, ante unha crise global de saúde como a que vivimos, fan falta, agora máis que nunca, políticas locais feministas.

  1. Coordinarse coas redes existentes de mulleres e garantir que teñen voz na toma de decisións (Preparación/resposta/reparación de COVID-19).
  2. Asegurarse de que a comunicación de crise e riscos diríxase e chegue ás mulleres incorporando criterios de interseccionalidade.
  3. Dispoñibilidade de datos desagregados por sexo, mesmo sobre diferentes taxas de infección, impactos económicos diferenciais, carga de atención diferencial e incidencia de violencia machista e abuso sexual.
  4. Incluír as dimensións de xénero e ás expertas en xénero nos plans de resposta e recursos orzamentarios para incorporar a experiencia en xénero nos equipos de resposta
  5. Brindar apoio prioritario ás mulleres que están na primeira liña da resposta sanitaria, para as traballadoras da saúde e coidadoras, e xornadas de traballo flexibles para as mulleres cunha carga de atención.
  6. Garantir a igualdade de acceso con voz e voto para as mulleres na toma de decisións na resposta e a planificación do impacto a longo prazo.
  7. Asegurar que as mensaxes sobre saúde pública diríxense adecuadamente ás mulleres, incluídas as que se atopan en situación de marxinación.
  8. Desenvolver estratexias de mitigación que abordan especificamente o impacto económico do COVID -19 nas mulleres e desenvolvan a  resiliencia das mulleres.
  9. Protexer os servizos esenciais de saúde para mulleres e nenas, incluídos os servizos de saúde sexual e reprodutiva.

10. Priorizar os servizos de prevención e resposta á violencia de xénero en barrios ou zonas afectadas polo  COVID-19